Bestyrelsen

Stefan Rysgaard Houmann

FORMAND

Ansvarsområde:  Vurderinger og lejekontrakter i forbindelse med salg af haver – Tro og love i
forbindelse med brandforsikringer – Opslag i tavlen – Præmiehaver –
Byggeansøgninger

Telefontid: Tirsdag og Torsdag 15-17, Mail og sms kan altid sendes og besvares
løbende.
Ved akutte situationer (såsom brud på vandrør eller brand) ring til: 42821321, hvis opkaldet ikke besvares
ring til de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Max Rimmer
Vad Larsen

KASSERER

Ansvarsområde: Økonomien og regnskab – inddrivelse af haveleje og gebyrer – Hjemmesiden –
Bestilling af sand og grus – Bestilling og afbestilling af renovation – Datahåndtering

Christian Torp Lauritsen

Næstformand

Ansvarsområde: Vedligeholdelse af bygninger – Fælles arbejdsdag

Anders Isk

SEKRETÆR

Ansvarsområde: Stophaner – Tilslutning og afkobling af vand

Bent Christiansen

Ansvarsområde: Stophaner – Tilslutning og afkobling af vand – Vedligeholdelse af materiel –
Fællesarbejdsdag – Opsyn med affaldscontainere