Generalforsamling 2023

Generalforsamling afholdes 16. marts kl 19 i konferencesalen i Gigantium, Willy Brandts vej 31, 9220 Aalborg Øst
 
Forslag skal være formanden i hænde mindst 1 måned før afholdelse, hvorefter de skal optages på den dagsorden der sendes ud til medlemmerne.