Nyt fra kredsen

Hej

Hermed referat fra repræsentantskabsmøde

Venlig hilsen

Nordjysk Kreds

Jørn Olesen