Information

Har du spørgsmål vedrørende praktiske forhold, så kontakt:

Christian Pedersen, have 173, tlf 20 81 85 44.

Har du spørgsmål vedrørende økonomiske forhold, så kontakt:

kasserer@budumvang.dk

Vedligehold af græsarealer

På generalforsamlingen i 2015 blev det besluttet, at haver, som har etableret adgang gennem hækken til et græsareal, har ansvaret for at slå græsset uden for haven til den side, hvor den ekstra adgang er etableret.

Foreningen sørger for græsslåning af de store fællesarealer.

Brug af motorredskaber
Brug af plæneklipper og motorredskaber er fra 1. april til 1. oktober tilladt alle hverdage til kl. 19.00.

Weekender og helligdage til kl. 12.00.

Derudover er brug af motorredskaber tilladt i april og september måned til kl. 19.00 om lørdagen.

I juni og september måned er det tilladt at bruge hækkeklipper/generator i weekenderne til kl. 19.00, men kun til at klippe hækken med og ikke andet. Hækken skal være klippet til 1. juli og 1. oktober, og højden må max være 160 cm.

Brug af motorredskaber – udover ovenstående tidspunkter – er ikke tilladt og kan udløse et gebyr på 500 kr.

Fælleshuset er røgfrit
Fælleshuset er røgfrit, både ved foreningens arrangementer og ved udlejning.

Vanding i haven
Vanding er tilladt alle dage i tidsrummene 6.00 – 10.00 og 16.00 – 22.00
Vanding udover disse tidspunkter er forbudt og kan medføre et gebyr på 500 kroner.

Salg af sand
Kontakt Christian Pedersen, have 173, tlf 20 81 85 44.

Parkering på torvene
Det er kun tilladt at have 1 bil eller 1 trailer parkeret på sit torv, hvis man er i haven. Gæster henvises derfor til gæsteparkering!

Adresse- og telefonnummerændringer

Der vil blive opkrævet et gebyr på 500 kr., hvis du glemmer at meddele bestyrelsen, at du har fået ny adresse eller telefonnummer.

Havevandring

Det blev ved generalforsamling 2013 vedtaget at bestyrelsen bestemmer, hvilken dag indenfor den 1. uge i måneden der bliver gået havevandring. Her ser vi efter om haver, veje, stier og hække fremstår vedligeholdte og rengjorte. Læs mere herom under “Vedtægter”.

HUSK – altid at kontakte bestyrelsen, hvis du er forhindret i at overholde de angivne tidsfrister.

Salg af gas
Der kan ikke længere købes flaskegas i haveforeningen. Der henvises til den lokale købmand.

Affald
De affaldscontainere, der er opstillet ved fælleshuset, er KUN til køkkenaffald.
Ønsker du at låne en trailer og evt. hjælp til kørsel til genbrugspladsen, så kontakt
Christian Pedersen, have 173, tlf 20 81 85 44.

Ombygning
HUSK at få godkendt dit byggeri, inden du går i gang med om- og tilbygning.

Der er kommunale krav og regler, som skal overholdes.

Badebassiner
Det er vedtaget på generalforsamlingen, at man kun må have badebassiner på op til 200 l. i haven.

Lovpligtig brandforsikring

Det er lovpligtigt at have en brandforsikring. Hvis du har eternittag, skal det være en miljøgodkendt forsikring som dækker oprydning af asbest.

Vilde katte

Har du vildkatte i haven, som du gerne vil af med, så kontakt Christian. Vi vil så kontakte dig med mere information, når tiden nærmer sig. HUSK det er vigtigt, at vi har nogle haver at sætte fælder op i, og lige til sidst; kattene bliver ikke aflivet, det er Kattens Vel altså Vera Lange der modtager vores vildkatte.