Nyt fra bestyrelsen

Haveforeningen Budumvang på Facebook

Haveforeningen Budumvang på Facebook er en gruppe, hvor bestyrelsen laver opslag om, hvad der sker i Budumvang. Meld dig ind i gruppen, så bliver du opdateret.

NYT VEDR. BETALING AF HAVELEJE 2020.

Kontingentet på 2.325 kroner skal betales ind på:

Reg. Nr. 5363

Konto nr. 0301175

Senest den 15. maj 2020.

Husk at påføre havenummer.

Tidligere Betalingsserviceaftaler gælder ikke mere, da banken ikke længere har et opkrævningssystem.

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen

 

Generalforsamling 2020

OBS! Generalforsamlingen er udsat på ubestemt tid på grund af Corona

Der er generalforsamling onsdag den 25. marts 2020 kl. 19.00.

I skulle gerne have fået en indkaldelse på jeres mail. De skal I medbringe, så I har stemmeret.

Se dagsorden her

Brandforsikring

Det er lovpligtigt, at vi alle har en brandforsikring iflg. vores ordensregulativ

1.16 Det er lovpligtigt at have en brandforsikring. Hvis man har eternittag, skal det være en miljøgodkendt forsikring som dækker oprydning af asbest.

Derfor vil vi i bestyrelsen gerne have styr på om alle har en brandforsikring, og vi vil derfor sidde i fælleshuset på flg. datoer: 25.08 , 01.09 og 08.09-2019 fra kl. 12.00 til kl. 14.00, hvor man skal komme og fremvise kvittering og policenr.
Alternativt kan man scanne den ind og sende den på mail. formand@budumvang.dk – husk, at man tydeligt skal kunne se betalingsdato.

Årets indbetaling af jordleje

Girokortene er kommer i jeres postkasser i april – medmindre I allerede er tilmeldt Betalingsservice, eller posten ikke kan finde jer på den opgivne adresse.

Jordlejen er 2325,- og skal betales inden 15. maj 2019.

På girokortet er der de oplysninger, I skal bruge for at tilmelde jer betalingsservice. Gør det og slip for gebyrer!

Modtager du ikke et girokort så kontakt Kim Madsen på mail formand@budumvang.dk

 

Læs referat generalforsamling 2019

 

 

Læs Formandens beretning for 2018