1. havevandring foregår i løbet af første uge i maj.

1. havevandring foregår i løbet af første uge i maj.

Skal vi så ikke være klar til at vise vores skønne forening frem, som skønne kolonihaver kan være.

Vi vil på denne vandring kigge efter at der er blevet ryddet op efter vinteren.

Evt. byggematerialer hvor der ikke er aktuelle byggetilladelser, lægges afsides på grunden så det ikke skæmmer.

Som altid kigger vi efter ukrudt i hækkene, og alt der ikke er hæk skal fjernes, for at give hækken optimale betingelser.

Vi vil se torve der er ryddet for alt andet end det der må være der.

Jævnfør vedtægterne § 6.8

Ordensreglerne § 1.9, 3.1 og 3.2